Cialis

Cialis innehåller den aktiva substansen Tadalafil och är en tablett mot erektil dysfunktion som har utvecklats av Lilly. Behandlingen fungerar på ett liknande sätt som Viagra och Levitra men förblir aktiv under lång tid. Detta gör Cialis till ett populärt val för dem som vill njuta av spontant sex och samtidigt vill undvika behöva ta piller under meningsfulla, intima stunder.

Efter att du har tagit en tablett stannar en del av den aktiva substansen i Cialis kvar i kroppen i mer än 2 dagar. Den aktiva ingrediensen kan stanna kvar längre om du har njur- eller leverproblem eller om tar andra läkemedel.

Avbryt sex och sök omedelbart medicinsk hjälp om du upplever symtom såsom bröstsmärta, yrsel eller illamående under sex. Sex kan utsätta hjärtat för extra belastning, speciellt om det redan är svagt på grund av tidigare hjärtattack eller hjärtsjukdom.

Dosering: 10mg 20mg 40mg 60mg 80mg
Mängd Dosering Pris Buy
10 Tabletter Cialis 10mg kr281.83 Köp
20 Tabletter Cialis 10mg kr390.96 Köp
30 Tabletter Cialis 10mg kr491.00 Köp
60 Tabletter Cialis 10mg kr918.43 Köp
90 Tabletter Cialis 10mg kr1,309.49 Köp
120 Tabletter Cialis 10mg kr1,600.51 Köp
180 Tabletter Cialis 10mg kr2,164.35 Köp
270 Tabletter Cialis 10mg kr2,919.18 Köp
360 Tabletter Cialis 10mg kr3,501.21 Köp
10 Tabletter Cialis 20mg kr300.02 Köp
20 Tabletter Cialis 20mg kr472.81 Köp
30 Tabletter Cialis 20mg kr545.57 Köp
60 Tabletter Cialis 20mg kr1,036.66 Köp
90 Tabletter Cialis 20mg kr1,445.90 Köp
120 Tabletter Cialis 20mg kr1,764.20 Köp
180 Tabletter Cialis 20mg kr2,391.71 Köp
270 Tabletter Cialis 20mg kr3,219.29 Köp
360 Tabletter Cialis 20mg kr3,864.99 Köp
10 Tabletter Cialis 40mg kr354.59 Köp
20 Tabletter Cialis 40mg kr563.76 Köp
30 Tabletter Cialis 40mg kr727.45 Köp
60 Tabletter Cialis 40mg kr1,300.39 Köp
90 Tabletter Cialis 40mg kr1,755.11 Köp
120 Tabletter Cialis 40mg kr2,109.79 Köp
180 Tabletter Cialis 40mg kr2,846.42 Köp
270 Tabletter Cialis 40mg kr3,855.89 Köp
360 Tabletter Cialis 40mg kr4,710.76 Köp
10 Tabletter Cialis 60mg kr372.78 Köp
20 Tabletter Cialis 60mg kr600.13 Köp
30 Tabletter Cialis 60mg kr763.83 Köp
60 Tabletter Cialis 60mg kr1,373.15 Köp
90 Tabletter Cialis 60mg kr1,846.05 Köp
120 Tabletter Cialis 60mg kr2,218.92 Köp
180 Tabletter Cialis 60mg kr2,991.93 Köp
270 Tabletter Cialis 60mg kr4,028.68 Köp
360 Tabletter Cialis 60mg kr4,847.17 Köp
10 Tabletter Cialis 80mg kr509.19 Köp
20 Tabletter Cialis 80mg kr882.06 Köp
30 Tabletter Cialis 80mg kr1,227.64 Köp
60 Tabletter Cialis 80mg kr2,309.86 Köp
90 Tabletter Cialis 80mg kr3,155.63 Köp
120 Tabletter Cialis 80mg kr3,819.52 Köp

Hur du tar Cialis.

Cialis för dagligt bruk kommer i 2,5 mg och 5 mg.

Rekommenderad dos av Cialis mot erektionsproblem är 10 mg och ska tas minst 30 minuter före sex. Dosen kan ökas till 20 mg eller minskas till 5 mg beroende på effektivitet och tolerans.

Patienter med arteriell hypertension kan ta doser på 20, 40, och 60 mg. Typiskt är en daglig dos på 40 mg effektiv efter 16 veckors behandling.

Eventuella biverkningar av Cialis.

De vanligaste biverkningarna av Cialis är: huvudvärk, matsmältningsbesvär, ryggsmärta, muskelvärk, rodnad och täppt eller snorig näsa. Dessa biverkningar försvinner vanligtvis efter några timmar. Män som upplever ryggvärk och muskelvärk brukar uppleva det 12 till 24 timmar efter att de tagit CIALIS. Ryggvärk och muskelvärk brukar gå bort inom 2 dagar. Ring din läkare om du upplever biverkningar som stör dig eller inte försvinner.

Ovanliga men allvarliga biverkningar inkluderar:

Om du får en erektion som varar i mer än 4 timmar bör du omedelbart söka medicinsk hjälp för att undvika långvarig skada.

Plötslig synförlust eller synnedsättning. Det är osäkert huruvida PDE5-hämmare direkt orsakade synförlusten.

Plötslig hörselförlust eller hörselnedsättning (ibland piper det i öronen och personen upplever yrsel). Det är omöjligt att avgöra huruvida dessa händelser är direkt relaterade till tabletterna eller andra faktorer.

Om du upplever plötslig nedsättning eller förlust av syn eller hörsel måste du genast sluta ta medicinen, inklusive CIALIS, och ringa en läkare.

cialis.com