Levitra

Levitra är en behandling mot erektil dysfunktion som utvecklats av Bayer. Du kan köpa läkemedlet som vanliga tabletter eller munlösliga tabletter. Den aktiva ingrediensen i Levitra är Vardenafil, vilket är en PDE5-hämmare och behandlar erektil dysfunktion på ett liknande sätt som Sildenafil (mer känd som Viagra) och tadalafil (Cialis).

Läkemedlet fungerar genom att öka blodflödet till penisen och förbättra din förmåga att få erektion. Den aktiva ingrediensen i Levitra fungerar specifikt genom att härma funktionen som sker i penisen under upphetsning då två stora kammare i mannens penis fylls med blod.

När du tar Levitra ska du inte dricka överdrivet mycket alkohol. För mycket alkohol kan öka risken för biverkningar.

Dosering: 10mg 20mg 40mg 60mg
Mängd Dosering Pris Buy
10 Tabletter Levitra 10mg kr328.54 Köp
20 Tabletter Levitra 10mg kr438.09 Köp
30 Tabletter Levitra 10mg kr580.50 Köp
60 Tabletter Levitra 10mg kr1,139.20 Köp
90 Tabletter Levitra 10mg kr1,654.08 Köp
120 Tabletter Levitra 10mg kr1,993.68 Köp
180 Tabletter Levitra 10mg kr2,705.75 Köp
270 Tabletter Levitra 10mg kr3,669.78 Köp
360 Tabletter Levitra 10mg kr3,899.83 Köp
10 Tabletter Levitra 20mg kr394.27 Köp
20 Tabletter Levitra 20mg kr624.32 Köp
30 Tabletter Levitra 20mg kr788.64 Köp
60 Tabletter Levitra 20mg kr1,456.89 Köp
90 Tabletter Levitra 20mg kr1,971.77 Köp
120 Tabletter Levitra 20mg kr2,366.15 Köp
180 Tabletter Levitra 20mg kr3,198.72 Köp
270 Tabletter Levitra 20mg kr4,316.12 Köp
360 Tabletter Levitra 20mg kr5,170.60 Köp
10 Tabletter Levitra 40mg kr460.00 Köp
20 Tabletter Levitra 40mg kr766.73 Köp
30 Tabletter Levitra 40mg kr1,007.74 Köp
60 Tabletter Levitra 40mg kr1,807.45 Köp
90 Tabletter Levitra 40mg kr2,442.83 Köp
120 Tabletter Levitra 40mg kr2,913.89 Köp
180 Tabletter Levitra 40mg kr3,943.65 Köp
270 Tabletter Levitra 40mg kr5,323.97 Köp
360 Tabletter Levitra 40mg kr5,915.54 Köp
10 Tabletter Levitra 60mg kr481.91 Köp
20 Tabletter Levitra 60mg kr887.24 Köp
30 Tabletter Levitra 60mg kr1,281.61 Köp
60 Tabletter Levitra 60mg kr2,344.24 Köp
90 Tabletter Levitra 60mg kr3,165.86 Köp
120 Tabletter Levitra 60mg kr3,801.24 Köp

Hur du tar Levitra.

Den finns tabletter på 2,5mg, 5mg, 10mg och 20mg.

Levitra kan tas med eller utan mat

Ta inte Levitra mer än en gång om dagen med minst 24 timmars mellanrum.

Levitra tas oralt ca. 60 minuter före sex.

Eventuella biverkningar av Levitra.

De vanligaste biverkningarna av Levitra är huvudvärk, rodnad, täppt eller snorig näsa, matsmältningsbesvär, orolig mage, yrsel och ryggsmärtor.

Levitra kan i sällsynta fall orsaka:

Erektioner som varar i längre än 4 timmar. Sök omedelbart medicinsk hjälp för att undvika bestående skador på din penis.

Förändringar i färgseendet. Du kan t.ex. se en blå nyans eller ha svårt att se skillnad mellan färgerna blått och grönt

I sällsynta fall har män som tar PDE5-hämmare (orala läkemedel mot erektil dysfunktion, inkl. Levitra) rapporterat plötslig synförlust på ett eller båda ögonen. Även plötslig hörselförlust, ibland med pipande i öronen och yrsel, har rapporterats. Det är osäkert huruvida PDE5-hämmare direkt har orsakat dessa eller om det kan bero på andra sjukdomar eller mediciner. Sluta ta Levitra och kontakta en läkare på en gång om du upplever plötslig nedsättning eller förlust av syn eller hörsel.

levitra.com